Witamy w Naszej Stronie ! Sprawdź Nasze Produkty na Naszym Profilu Wszystko.pl ...

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

You should update this document to reflect your T&C.

Poniższy tekst jest sugestią i nie pociąga za sobą odpowiedzialności Odoo S.A.

  1. The client explicitly waives its own standard terms and conditions, even if these were drawn up after these standard terms and conditions of sale. In order to be valid, any derogation must be expressly agreed to in advance in writing.
  2. Nasze faktury są płatne w ciągu 21 dni roboczych, chyba że na fakturze lub zamówieniu wskazano inny termin płatności. W przypadku braku płatności w terminie, Moja Firma zastrzega sobie prawo do żądania wypłaty odsetek stałych w wysokości 10% pozostałej do zapłaty kwoty. Moja Firma będzie upoważniona do zawieszenia wszelkich usług bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku opóźnienia w płatnościach.
  3. If a payment is still outstanding more than sixty (60) days after the due payment date, My Company reserves the right to call on the services of a debt recovery company. All legal expenses will be payable by the client.
  4. Niektóre kraje stosują potrącenie u źródła od kwoty faktur, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami. Wszelkie potrącenia u źródła zostaną zapłacone przez klienta organom podatkowym. W żadnym wypadku Moja Firma nie może ponosić kosztów związanych z ustawodawstwem danego kraju. Kwota faktury będzie zatem w całości należna Mojej firmie i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się klient.
  5. My Company undertakes to do its best to supply performant services in due time in accordance with the agreed timeframes. However, none of its obligations can be considered as being an obligation to achieve results. My Company cannot under any circumstances, be required by the client to appear as a third party in the context of any claim for damages filed against the client by an end consumer.
  6. In order for it to be admissible, My Company must be notified of any claim by means of a letter sent by recorded delivery to its registered office within 8 days of the delivery of the goods or the provision of the services.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Poland law.